Welkom op de website van de Johan Frisoschool.

De Johan Frisoschool is een Protestant Christelijke Basisschool met 220 leerlingen verdeeld over 9 groepen. De school wordt gewaardeerd om haar prettig pedagogisch klimaat en de goede kwaliteit van onderwijs. Op de school werken 20 enthousiaste leerkrachten en 2 vakleerkrachten (bewegingsonderwijs en textiele werkvormen). Zij worden ondersteund door 2 intern begeleiders (IB-ers).

Onze visie is: Elk kind is uniek, een parel in Gods hand. We bieden een veilige omgeving voor de kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau. We bieden kinderen de kans om zelf te ontdekken en te leren en gaan er vanuit dat als we het samen doen, het lukt.

We zijn natuurlijk niet perfect, maar we werken er wel elke dag hard aan. Kinderen, leerkrachten en ouders werken met elkaar om kwaliteit en een goede sfeer te waarborgen. Opmerkingen en reacties hoe het beter kan, zijn altijd welkom en worden serieus genomen.

social-button-facebook